Zaznacz stronę

Psycholog Dorota Maria Pietraszewska

Jestem psycholożką, terapeutką i mediatorem rodzinnym. Obecnie zaś jestem w trakcie szkolenia z psychotraumatologii.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR w Warszawie, szkolenie z Dialogu Motywującego prowadzone przez PIDM, a także szkolnie podstawowe z Racjonalnej Terapii Zachowań. Odbyłam specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych oraz interwencji kryzysowej w pracy psychoterapeuty. Ukończyłam studia podyplomowe z Socjoterapii oraz Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ) – na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam również różnorodne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej, psychoprofilaktyki oraz neuropsychologii w tym szkolenie I-go i II – go stopnia z terapii EEG Biofeedback. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, biorę udział w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.

W zawodzie psychologa pracuję od 2005 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując początkowo przez 5 lat  na stanowisku psychologa w hospicjum stacjonarnym i domowy,  przez kolejne kilkanaście lat pracowałam jako psycholog w szkole integracyjnej oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dorosłych oraz dzieci, a także  szkolenia z zakresu komunikacji dla pracowników opieki zdrowotnej. Działałam również na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zespole Interdyscyplinarnym. Pracowałam jako interwent kryzysowy z osobami poszkodowanymi przez COVID-19 oraz działałam w nocnej linii telefonicznej – pomoc psychologiczna dla personelu medycznego w ramach akcji Psychologowie dla Społeczeństwa.

Obecnie mieszkam w Norwegii gdzie prowadzę prywatny praktykę terapeutyczną PoMoc Psychologiczna. W swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne najwięcej czerpiąc z TSR czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ACT – treningu akceptacji i zaangażowania, RTZ – racjonalnej terapii zachowań oraz wiedzy z neuropsychoimmunologii.

W każdym z tych miejsc, gdzie pracowałam nauczyłam się czegoś cennego jako psycholog, terapeuta, ale i jako człowiek. Poznałam specyfikę pracy z osobami w różnym wieku i o różnych potrzebach.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację. Wspieram ludzi w sytuacjach traumatycznych, doświadczających problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie, chcących wprowadzić w życie zmianę dotyczącą sposobu zachowania, nawyków. Wspomagam rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.

Trener/szkoleniowiec Dorota Maria Pietraszewska

Od 2016 roku pracuję jako nauczyciel akademicki. Współpracuję z wyższymi uczelniami medycznymi w Warszawie. Prowadzę zajęcia edukacyjne z podstaw pomocy psychologicznej i psychologii stresu, szkolenia z komunikacji interpersonalnej w relacji z pacjentem i jego rodziną. Prowadzę również zajęcia na studiach podyplomowych z Psychodietetyki. Jestem także autorem studiów podyplomowych Praktyczna Psychologia Sportu. Dzielę się wiedzą z zakresu psychologii, zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich m.in. przekazując ją w formie webinarów z „Pierwszej Pomocy Psychologicznej w zarządzeniu emocjami” oraz „Pierwszej Pomocy Psychologicznej w budowaniu zdrowych relacji.”. Organizuję cykliczne wydarzenie „Psychology Day WSR”, którego zadaniem jest promowanie rzetelnej i praktycznej wiedzy z różnych obszarów psychologii. Jestem szkoleniowcem w obszarze umiejętności psychospołecznych takich jak komunikacja, asertywność, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, radzenie sobie ze stresem. Prowadzę szkolenia dla instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz osób świadczących pomoc psychologiczną m.in. we współpracy z Asseco Data Systems S.A.

Psycholog

Dorota Maria Pietraszewska

Formularz kontaktowy, telefon, mail, od czego zaczniemy oraz płatność

 

PoMoc Psychologiczna